\مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی از کشف و ضبط یک تن  محصول غیر مجاز لبنی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: در طی بازرسی های کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از شرکت های صنایع غذایی، در شامگاه شنبه هفدهم خرداد ماه، از شهرک صنعتی خیام نیشابور، یک واحد تولیدی غیرمجاز لبنیات کشف و تمامی محصولات آن که حدود یک تن بود، ضبط شد و جهت ادامه مراحل به مراجع قضایی فرستاده شد.

مدیر اداره نظارت برمواد غذایی در پایان خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده، از شهروندان محترم تقاضامندیم محصولاتی که پروانه بهره برداری و ساخت ندارند را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.