به گزارش وبدا تیم کشیک نوروزی ستاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور صبح جمعه بیست و نهم اسفند ماه از از مراکز جامع سلامت درود، کارخانجات موادغذائی شهرک صنعتی، و علاوه بر آن از مراکز خدمات جامع سلامت قدمگاه و درود، داروخانه های این دو شهر و مراکز درمانی، کلینیک ترک اعتیادو مرکزآموزشی، پژوهشی درمانی ۲۲بهمن نیز بازدید کردند.

مسئول تیم ستاد نوروزی دکتر هادی حسین زاده نظارت بر کارگاه هاو کارخانجات را به ویژه در ایام نوروز بسیار مهم دانست و افزود: نظارت ها در پاندمی کرونا و تعطیلی نوروز اهمیت ویژه ای دارد وبا شکل گیری شبکه زبرخان امیدواریم نظارت بر کارخانجات که تعداد زیادی از آنها در حوزه‌ شهرستان زبرخان فعال هستند بیشتر شود.