معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از آموزش آزمون های فیزیکوشیمیایی، میکروبی به مسئولان فنی کارخانه ها جهت ارتقای اقدامات کنترلی در واحدهای تولیدی موادغذایی تحت نظر کارشناسان آزمایشگاه خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: انجام اقدامات آموزشی در زمینه های مختلف خصوصاً آموزش های همگانی در جهت ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش های تخصصی کارکنان در جهت پیشبرد اهداف سازمانی یکی از وظایف اصلی و مهم سازمان غذا و دارو می باشد.

رئیس آزمایشگاه معاونت غذا ودارو افزود: آموزش مسئولان فنی به منظور ارتقای اقدامات کنترلی در سطح واحدهای تولیدی به عنوان یکی از ارکان تامین بهداشت و امنیت غذایی عموم جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از اهم وظایف سازمان به شمار می رود.

مهندس الهه کارگزار ادامه داد:  مسئولان فنی کارخانه ها با اولویت نیاز به آموزش در زمینه آزمون های فیزیکوشیمیایی، میکروبی محصولات در آزمایشگاه معاونت غذا و دارو زیر نظر کارشناسان آزمایشگاه جهت ارتقای اقدامات کنترلی آموزش داده می شوند.