مدیر فرآورده های دارویی معاونت غذا و دارو گفت: تعداد کمی از واکسن های کووید-19 به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده است و درحال حاضر شرکت های داروسازی بزرگ دنیا جهت تهیه انواع واکسن کووید-19 تلاش می کنند تا به وسیله واکسیناسیون جهانی وسریع همه انسان های کره زمین، مقدمات ریشه کنی این ویروس را فراهم نمایند و ازبین واکسن های کووید-19 تعداد کمی به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده است.

خانم دکتر شورورزی ادامه داد: درجدول ذیل خلاصه ای از انواع واکسن های ساخته شده در سطح جهانی جهت مقایسه فراهم آمده است. به امید روزی که واکسن ساخت کشور عزیزمان نیز در لیست واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گیرد.