در پی بازرسی کارشناسان اداره نظارت برموادغذایی از سطح عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و کالای طبی تعدادی محلول ضدعفونی کننده دست ساز و غیرمجاز کشف و ضبط شد.

رییس اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گفتگو با وب دا بیان کرد: طی بازدیدهای میدانی تیم بازرسی اداره نظارت بر مواد غذایی از سطح عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و کالای طبی، بیش از ۶۰۰لیتر محلول ضدعفونی کننده غیرمجاز دست ساز کشف شد.

دکتر هادی حسین زاده ادامه داد: در سه ماه اخیر  ۱۹۲مورد بازرسی کارشناسان اداره از سطح عرضه صورت گرفت که از این تعداد ۲۱موردمکاتبه با تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.

رییس اداره نظارت بر مواد غذایی درپایان افزود: کلیه محلول های ضدعفونی کننده غیرمجاز از سطح عرضه پس از کشف و ضبط، معدوم ش