معاون غذا ودارو دانشکده از تحویل داروهای خاص فقط با حواله الکترونیک معاونت درمان خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: در راستای بخشنامه های وزارت بهداشت، داروهای بیماران خاص (تالاسمی، هموفیلی، پیوندی، MS ،MPS) باید درسامانه بیماران نادر ثبت شده و با توجه به حواله صادرشده توسط معاونت درمان، داروخانه منتخب داروهای بیمار را به وی تحویل دهد.

مدیر فرآورده های دارویی نیز در این راستا ادامه داد: با هماهنگی های بعمل آمده با داروخانه های بخش خصوصی و داروخانه های بیمارستانی تنها به نسخه بیمارانی که درسامانه ثبت شده اند، دارو تحویل داده خواهد شد.

 دکتر مهین شورورزی افزود: با توجه به این که داروهای بیماران خاص با ارز دولتی تهیه می شود وهزینه گزافی را دربردارد، جهت جلوگیری از قاچاق این داروها سامانه رصد دارو از مبدا تا مقصد طراحی شده است و درحال انجام می باشد.

معاون غذا ودارو درپایان خاطر نشان کرد: امید است با برنامه ریزی وهماهنگی های لازم  معاونت غذا ودارو و معاونت درمان بتوانیم گام مثبتی در جهت دسترسی بهتر بیماران خاص به داروها ی مورد نیاز را برداریم.

این جلسه با حضور مدیر فرآورده های دارویی وکارشناسان دارویی و نمایندگان معاونت درمان در محل معاونت غذا ودارو روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه برگزار شد.