معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید مشترک کارشناسان اداره فراورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک ، تجهیزات پزشکی و دارو از داروخانه های شهرستان خبر داد.
 مسئول اداره فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل عنوان داشت: در راستای نامه اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل مبنی بر الزام داشتن کد IRC برای کلیه مکمل ها و الزام ثبت مشخصات مصرف کنندگان شیر خشک رژیمی غذای ویژه در سامانه HIX یادآوری لازم به داروخانه ها صورت گرفت.

مهندس مریم کلاهدوز ادامه داد: وضعیت شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه در داروخانه‌ها و ثبت آنها در سامانه مربوط بررسی گردیده و در خصوص الزام ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر متابولیک و غذای ویژه در سامانه  SCM.fda.gov.ir تاکید گردید.

در ادامه معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خاطر نشان کرد: ثبت اطلاعات مشخصات مصرف کنندگان شیر خشک رژیمی و  غذای ویژه در سامانه HIX  و الصاق بر چسب اصالت بر روی محصولات ضروری بوده و در صورت مشاهده اقلام فاقد برچسب اصالت، اقدام به جمع آوری کالا توسط کارشناسان خواهد شد.