معاون غذا وداروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از کشف و ضبط مقادیر زیادی شکر پنیر فاقد مجوزهای بهداشتی از کارخانجات موادغذایی خبرداد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: با توجه به بازدید های شبانه روزی کارشناسان اداره ی نظارت بر مواد غذایی از کارخانجات و کارگاه های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مقدار زیادی محصول غیر مجاز کشف شد.

دکتر هادی حسین زاده ادامه داد: این محصولات قندی نامنطبق به همراه مقادیر زیادی رنگ و طعم دهنده های غیرطبیعی از یک واحد فاقد پروانه ی بهداشتی کشف و ضبط گردید که پس از انجام آزمایشات و حصول نتایج، مستندات جهت ادامه ی مراحل و دستورات لازم به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

وی در پایان از همشهریان محترم خواست جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده از شهروندان محصولاتی را که پروانه بهره برداری و ساخت ندارند را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.