سرپرست معاونت غذا و داروی دانشکده از بازدید کارشناسان واحد نظارت تجهیزات وملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو و صدور مجوز موقت تولید ماسک خبرداد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: کارشناسان واحد نظارت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو از واحدهای فعال تولید ماسک یکبار مصرف بازدید  بعمل آوردند.

کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی مهندس نادیا روانبخش در این خصوص گفت: پیرو نامه اداره کل تجهیزات پزشکی  جهت صدور مجوز برای واحدهای نیمه صنعتی وجهادی تولید ماسک یکبار مصرف و با بهره‌گیری از توانایی واحدهای تولیدی درخواست کننده، بازدید کارشناسان واحد نظارت تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو از 4 واحد فعال تولید ماسک صورت پذیرفت ومجوز موقت تولید ماسک برای این واحدها صادر گردید. این واحدها از تیرماه99تاکنون  بیشتر نیاز داروخانه ها وتوزیع کننده های تجهیزات پزشکی جهت مصرف عموم در سطح شهرستان را فراهم آورده اند.

سرپرست معاونت غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: واحد تجهیزات پزشکی با نظارت بر واحدهای تولیدی جهت بکارگیری استانداردهای لازم وعمل به نکات بهداشتی در خط تولید خدمات خود را با بهترین کیفیت ارائه می نماید. شهروندان محترم می توانند برای گزارش مشکلات کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی به سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات (www.imed.ir )مراجعه نمایند.