سرپرست معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور ازبرگزاری جلسه تخصصی واحد تجهیزات پزشکی با واحد های صنفی توزیع کننده وشرکت های تجهیزات وملزومات پزشکی درنیشابور خبر داد.

کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی ادامه داد: پیرو نامه اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی برتشدید نظارت وبازرسی درخصوص لزوم داشتن کد IRCو برچسب اصالت کالا بر روی تمامی تجهیزات و ملزومات مصرفی داخلی و وارداتی خریداری شده توسط واحد های صنفی وشرکت های تجهیزات وملزومات پزشکی جلسه ای درمعاونت غذا ودارو با واحدهای صنفی برگزارگردید

 مهندس نادیا روان بخش افزود: دراین جلسه ضمن تاکید بر رعایت قیمت مصوب ماسک سه لایه جهت مصرف کننده ،درمورد تائید مجوز ماسک های خریداری شده وملزومات حفاظت فردی نیز  بحث شد  ودرپایان چالشها ومشکلات موجود در واحدهای صنفی توزیع کننده نیز بررسی گردید.  

سرپرست معاونت غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: واحد تجهیزات پزشکی با نظارت بر زیرمجموعه مربوطه جهت بکارگیری استانداردهای لازم و عمل به دستورالعمل ها، خدمات خود را با بهترین کیفیت ارائه می نماید.

شهروندان محترم می توانند برای گزارش مشکلات کیفی تجهیزات وملزومات پزشکی به سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات (www.imed.ir)مراجعه نمایند.