سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از تحویل اقلام کشف شده از عطاری ها به سازمان اموال تملیکی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: تحویل اقلام کشف شده ازعطاری ها به سازمان  اموال تملیکی توسط کارشناسان اداره فرآورده های طبیعی سنتی انجام شد.
مسئول اداره فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل مریم کلاهدوز ادامه داد: پیرو هماهنگی به عمل آمده با اداره تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان اموال تملیکی خراسان رضوی کلیه اجناس مکشوفه قاچاق و ممنوعه و غیر مجاز که از عطاری های سطح شهر جمع آوری شده اند، جهت طی مراحل قانونی تحویل اموال تملیکی می شود.

در پایان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خاطر نشان کرد: الصاق برچسب های ارائه شده بر روی محصولات ضروری بوده و در صورت مشاهده اقلام فاقد برچسب اصالت اقدام به جمع آوری کالا توسط کارشناسان خواهد شد و در نهایت کلیه کالاهای ضبط شده طی مراحل قانونی به سازمان اموال تملیکی تحویل می شود.