دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: بررسی اصالت فرآورده های سلامت محور (نظیر دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی) و پایش مصرف آنها و افزایش ایمنی خدمات بیماران، از اولویت های نظام سلامت بوده ویکی از مداخلات مؤثر و کارآمد در این خصوص بررسی و حصول اطمینان از اصالت دارو، تجهیزات، ملزومات پزشکی و سایر فراورده های سلامت محور و ارائه ایمن خدمات مرتبط با آنها می باشد،بنابراین ضروری است بر اساس بخشنامه مربوطه کلیه بیمارستان ها نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نمایند.

کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی مهندس روانبخش ادامه داد: از جمله ملزومات پزشکی که درمورد آن بررسی اصالت کالا و ردیابی فراورده سلامت محور مورد تاکید وزارت بهداشت ودرمان می باشد، ملزومات مصرفی کاشتنی ارتوپدی اتاق عمل است. لذا پیرو نامه اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر  الزام اجرای دستورالعمل مسیرتهیه ملزومات مصرفی کاشتنی ارتوپدی اتاق عمل، همچنین دستورالعمل امحاء این ملزومات پس ازجراحی و خروج از بدن بیمار، در این جلسه فرایند تهیه این اقلام و نحوه قرار داد با شرکت های تامین کننده این ملزومات  مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: امید است واحد تجهیزات پزشکی با نظارت بر زیرمجموعه مربوطه جهت بکارگیری استانداردهای لازم و عمل به دستورالعمل ها، خدمات خود را با بهترین کیفیت ارائه نماید و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره کند.

این جلسه با حضور اعضای کمیته فنی تجهیزات پزشکی شامل کارشناسان واحد نظارت بر تجهیزات پزشکی با همراهی مدیر بیمارستان حکیم ومسئول حراست ومسئول بازرسی و با حضور کارشناس امور قردادهای دانشکده و نمایندگان شرکتهای تامین کننده ملزومات ارتوپدی اتاق عمل جهت تامین ملزومات مصرفی کاشتنی ارتوپدی اتاق عمل بیمارستانهای تحت پوشش در محل معاونت غذا ودارو برگزار شد.