سرپرست معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از کشف ومعدوم نمودن سیزده تن محصولات لبنی تاریخ گذشته وغیرقابل مصرف خبر داد.  

سرپرست معاونت غذا وداروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گفتگو با وب دا بیان کرد: با بازدید بعمل آمده توسط کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت از یک واحد لبنی، 13 تن محصولات لبنی تاریخ گذشته وغیرقابل مصرف کشف و پس از بررسی ضمن هماهنگی با اداره پسماند ومحیط زیست معدوم شد.

مهندس دهنوی افزود: محصولات تولیدی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف، توقیف و پس از بررسی محصول و انجام آزمون های لازم درصورت غیرقابل مصرف بودن معدوم می گردد.

سرپرست معاونت غذا ودارو دانشکده علوم پزشکی  در پایان از شهروندان خواست جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده از هرگونه تخلف در زمینه تولید مواد غذایی، موارد را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.