سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید مشترک واحد دارو و تجهیزات پزشکی و مکمل  از داروخانه های حومه شهرستان خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا گفت: کارشناسان واحد نظارت بر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو از  داروخانه های حومه شهرستان در مهر ماه بازدید کردند.

کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی مهندس روانبخش ادامه داد: پیرو نامه اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر الزام اجرای دستورالعمل تهیه وتوزیع تجهیزات وملزومات پزشکی و داشتن برچسب اصالت کالا بر روی تمامی تجهیزات و ملزومات مصرفی، تذکرات لازم به داروخانه ها داده شد و تایید برچسب اصالت کالای ملزومات موجود در داروخانه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت غذا و دارو در پایان از واحد تجهیزات پزشکی درخواست داشت با نظارت خود به زیر مجموعه ها نسبت به ارائه خدمات طبق دستورالعمل ها و استاندارد های لازم و همچنین نسبت به مدیریت فعالیت های فنی و تخصصی خود تلاش نمایند.