سرپرست معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از انجام آزمون های مستمر هفتگی جهت ارزیابی کیفیت مواد غذایی، آشامیدنی و آزمون های تعیین درصد الکلی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و داروی نیشابور از شروع بیماری کرونا، از اسفندماه ۹۸ حتی در ایام تعطیل هم فعالیت هایی را به موازات دیگر فعالیت ها از جمله انجام آزمون های تعیین درصد الکلی و ارزیابی کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی در دامنه کنترل کیفیت محصولات، انجام می دهد.

رئیس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو نیز در ادامه افزود: آزمایشگاه معاونت غذا و دارو با بهره گیری از توان تخصصی کارشناسان خود و به منظور اطمینان از انجام آزمون های کنترلی در واحد های تولیدی، اطمینان از صحت و اعتبار پاسخ ها، بررسی دانش مسئول فنی، کنترل مستندات تهیه شده به صورت ادواری به انجام بازدید و ارزیابی آزمایشگاه های واحد های تولیدی تحت پوشش  مبادرت می ورزد.

شهروندان محترم می توانند جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده از محصولاتی که پروانه بهره برداری و ساخت ندارندبا شماره تلفن 43333491 تماس حاصل نموده و موارد را گزارش نمایند.