سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید مشترک واحد تجهیزات پزشکی و دارو از داروخانه های سطح شهرستان خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: بازدید مشترک توسط کارشناسان واحد های نظارت بر دارو و تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو از 9 داروخانه در سطح شهرستان در شهریورماه صورت پذیرفت.

کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی خانم مهندس روانبخش ادامه داد: پیرو نامه اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر  الزام داشتن برچسب اصالت کالا بر روی تمامی تجهیزات و ملزومات مصرفی در شرکت های تولیدی، تذکرات لازم به مسئولین داروخانه ها داده شد و تائید مجوزهای ماسک های موجود در داروخانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: امید است واحد تجهیزات پزشکی با نظارت بر زیرمجموعه مربوطه جهت بکارگیری استانداردهای لازم و عمل به دستورالعمل ها، خدمات خود را با بهترین کیفیت ارائه نماید و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره کند.