سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از شروع بازدید از واحدهای تولیدی فرآورده های لبنی شهرستان نیشابور جهت اخذ گواهینامه ISO 22000  خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: تا کنون بازدید از دو واحد تولید کننده فراورده های لبنی شهرستان نیشابورجهت ممیزی  0 ISO 2200انجام گرفته است.

دکتر هادی حسین زاده افزود: پیرو تفویض اختیار صدور گواهینامه های ایزو و HACCP به نیشابور پس از تلاش ها و پیگیری های انجام شده و کسب موفقیت کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی این معاونت در اخذ رتبه سرممیزی ایزو از سازمان غذا و دارو تا کنون دو واحد تولیدی لبنیات مورد بازدید و ممیزی قرار گرفته اند و طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال 99 تمامی واحد های مشمول مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

وی در پایان عنوان کرد: واحدهای تولیدی متقاضی لازم است هر چه سریع تر جهت ارائه مدارک و هماهنگی های لازم به سرممیز معاونت غذا و دارو خانم مهندس حاجی میرزا مراجعه نمایند و  جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده، از شهروندان محترم تقاضامندیم محصولاتی که پروانه بهره برداری و ساخت ندارند را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.