مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از واگذاری صدور و تمدید مجوز فعالیت آموزشی مجازی به معاونت غذا و دارو خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفت و گو با وب دا بیان کرد: با توجه به تفویض اختیار صدور مجوز فعالیت آموزشی مجازی از بیست و هفتم مرداد 99 به معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور و در شرایطی که بحران کرونا موجب تعطیلی فضای آموزشی کشور شده است ایجاد بسترهایی جهت برگزاری جلسات مجازی و آموزش از راه دور ، سبب ساز ظرفیت جدیدی برای آموزش مسئولین فنی در سطح شهرستان گردیده است لذا  از این پس موسسات آموزشی برای هر گونه فعالیت آموزشی مجازی ملزم به اخذ مجوز از این معاونت می باشند.

مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی در پایان خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده، از شهروندان محترم تقاضامندیم محصولاتی که پروانه بهره برداری و ساخت ندارند را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.