سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابوراز کشف و معدوم سازی مقدار 200 کیلوگرم کشک خبر داد.  

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: با توجه به بازرسی و نمونه برداری های کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی، از واحدهای مواد غذایی، 200 کیلوگرم کشک مایع تاریخ گذشته کشف و ضبط شد.

دکتر حسین زاده ادامه داد: در طی بازرسی کارشناسان از واحدهای تولیدی و نمونه برداری از محصولات، مقدار 200 کیلوگرم کشک مایع صنعتی به دلیل منقضی شدن تاریخ مصرف آن ها، درحضور کارشناسان معدوم گردید.

سرپرست معاونت غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده، از شهروندان محترم تقاضامندیم محصولاتی که پروانه بهره برداری و ساخت ندارند را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.