سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری وبینارهای نشست هم اندیشی واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در خصوص تامین و توزیع ملزومات پزشکی و نگهداشت تجهیزات پزشکی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: در راستای برگزاری جلسات آنلاین توسط اداره کل تجهیزات پزشکی با واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اطلاعات واحدهای تجهیزات پزشکی در زمینه های تامین و توزیع ملزومات پزشکی و نگهداری تجهیزات پزشکی، بازدیدهای دوره ای نظارت بر نگهداشت و ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، کنترل کیفی تجهیزات و ارزیابی خدمات پس از فروش به روز رسانی شد.


دکتر حسین زاده ادامه داد: هر تغییری در قیمت های ملزومات مصرفی تجهیزات پزشکی توسط سازمان مرکزی اعلام خواهد شد لذا شرکت ها، موظفند ملزومات مصرفی را به همان قیمت هایی که در توافقات تعیین نموده اند تحویل مراکز دهند.