مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از طرح ملی پایش باقیمانده آفت‌کش‌ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات کشاورزی سطح عرضه خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده به وب دا گفت: با توجه به استفاده از آفت کش ها و کود های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی به منظور افزایش حجم و کیفیت تولید محصولات و احتمال استفاده بی رویه و نادرست، که موجب ضرر و زیان به انسان می شود، محصولات کشاورزی پس از تولید و بسته بندی در طی جریان عرضه تا مصرف تحت تاثیر شرایط محیطی دستخوش تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی می شوند که این تغییرات می تواند سلامت و ایمنی مصرف کننده را تهدید و به مخاطره بیاندازد، که طرح ملی پایش باقیمانده آفت‌کش‌ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات کشاورزی این مشکل را حل کرده است.

دکتر حسین زاده در ادامه گفت: با توجه به دستورالعمل های ابلاغی سازمان غذا و دارو، هر ماه نمونه ‌برداری از محصولات کشاورزی در پنجاه قلم محصول کشاورزی از قبیل : سیب درختی، خیار، گوجه فرنگی، برنج و ... عرضه شده یا در حال عرضه به بازار مصرف، جهت بررسی و ارزیابی وضعیت موجود باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی (نیترات و فلزات سنگین سرب و کادمیوم) انجام می شود و نمونه ها جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مورد تایید سازمان غذا و دارو ارسال می گردد