به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور صبح روز یکشنبه بیست و پنجم اسفند ماه، واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت باغشن گچ  با حضور معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابورمسئولان معاونت بهداشت و خیرین نیک اندیش سلامت افتتاح شد.
 معاون بهداشت دانشکده در این مراسم گفت: مشارکت مردم در ارتقای سلامت نقش به سزایی دارد، خوشحال هستیم توانسته ایم در سال های اخیر با کمک خیرین سلامت خدمات بهتری به همشهریان عزیزمان ارائه دهیم.
 دکتر عصمت تقی آبادی با اشاره به این که راه اندازی این واحد دندان پزشکی در ارایه خدمات بهداشتی نقش بسزایی در بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان  منطقه دارد، از خیر محترم  جناب آقای حاج محمد علی مهربانی تشکر و تقدیر ویژه کرد.
 این واحد دندان پزشکی با اعتباری حدود  یک میلیارد و 800 میلیون ریال با مشارکت خیّرسلامت حاج محمد علی مهربانی افتتاح شد و به جمعیت تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت باغشن گچ خدمات ارائه خواهد داد.