مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده ومدارس معاونت بهداشتی از شروع هفته ملی سلامت مردان خبر داد.

 فاطمه بوژابادی ضمن تبریک هفته سلامت مردان گفت : هفته ملی سلامت مردان ایران (سما) همه ساله در اولین هفته اسفند ماه برگزار می گردد. در سال جاری نیز این هفته در شرایطی برگزار می شود که با همه گیری کووید 19 مواجه هستیم. شواهد ملی و بین المللی حاکی از آن است که در همه گیری  کووید ۱۹، خطر مستقیم بیشتری، سلامتی و حیات مردان را تهدید  می کند، که این پدیده آسیب های جدی به سلامت و اقتصاد خانواده و جامعه وارد می نماید. به همین منظورامسال تاریخ 1 تا 7 اسفند هفته سلامت مردان ایران با شعار "همه گیری کرونا ؛ توجه بیشتر به سلامت مردان"  نام گذاری و برگزار می گردد.

وی خاطر نشان کرد: هفته مذکور فرصت مغتنمی است تا به این وجه مهم همه گیری کووید 19 توجه ویژه ای معطوف گردد و در شرایط موجود که کووید 19 می تواند تهدیدی برای سلامتی مردان باشد نیز فرصتی جهت حمایت از آنان پیدا نماییم.

وی روز شمار این هفته را به شرح ذیل اعلام کرد:

"همه گیری کرونا؛ توجه بیشتر به سلامت مردان"

جمعه 1  اسفند: حفاظت از سلامت خانواده و پیشگیری از ناباروری مردان

شنبه2 اسفند: بهبود و حفظ سلامت روان مردان در دوره کرونا

یک شنبه 3 اسفند: شیوه زندگی سالم  مردان در بحران کرونا با تاکید بر چاقی

دوشنبه 4 اسفند: سرطان های شایع مردان و مراقبت های پیشگیرانه در دوره کرونا

سه شنبه 5 اسفند: کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار

چهارشنبه 6 اسفند: نقش باورهای فرهنگی مردان در حفظ و ارتقای سلامتی خود در دوره کرونا

پنج شنبه 7 اسفند: (روز پدر) گرامی داشت مقام پدران و توجه بیشتر به سلامت آناندر دوره کرونا