بب.png

 "زن، کارآفرینی، تاب آوری، اقتصاد مقاومتی"

به گزارش وب‌دا، مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور با اشاره به نامگذاری سومین روز هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با عنوان "زن، کارآفرینی، تاب آوری، اقتصاد مقاومتی"بیان کرد: زنان با توجه به اینکه نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند توانسته اند در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وارد بازار کار شوند و موفقیت های چشمگیری نیز داشته باشند و با کارآفرینی زمینه اشتغال دیگر افراد را نیز فراهم نمایند و بنابراین وظیفه مسئولین مربوطه فراهم کردن بسترهای لازم برای ارتقای زمینه های این فعالیت ها و به دنبال آن تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد.

دکتر محمد آذینی ادامه داد: تاب آوری و خود باوری زنان از عواملی است که در موفقیت زنان نقش چشمگیری دارد افرادی که دارای این ویژگی هستند کنترل بیشتری بر خود داشته و تعلق خاطر بیشتری نسبت به مسئولیت ها و وظایف خود دارند که این عامل باعث رشد و پرورش ویژگی های فردی، روانی و شخصیتی آنان می گردد و با افزایش آگاهی نسبت به استعدادهای خود بهتر می توانند به عنوان عنصر فعال و مؤثر در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ظاهر شوند همچنین عزت نفس و خود را دوست داشتن و به خود احترام گذاشتن و همچنین در زندگی هدف داشتن و توسعه ارتباطات سالم از توصیه های اکید برای کسب مهارت تاب آوری است.

مدیر گروه سلامت اظهار داشت: مراقبت از تغذیه و سلامتی و همچنین تقویت معنویت در زندگی و کسب مهارت حل مسئله نیز از عواملی است که به تاب آوری زنان کمک می کند و باعث می شود در عرصه های مختلف پیشرفت های زیادی کسب نمایند. دکتر محمد آذینی در پایان گفت : با ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و افزایش آگاهی در زمینه مهارت تاب آوری و عزت نفس می توان الگوی سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی و فعایت اجتماعی اقتصادی بانوان را طراحی نمود که کارآفرینی از ثمرات آن می تواند باشد.