مدیر گروه خطر و بلایا از برگزاری دومین کمیته تخصصی استاندارد سازی چیدمان تجهیزات در مراکز خدمات جامع سلامت پایگاه ها و خانه های بهداشت با حضور تعدادی از نمایندگان بهورزان و نماینده گروه گسترش شبکه خبر داد.

مهندس ابوالفضل آهی گفت: علاوه بر تخریب ساختمان های غیر مقاوم، عوامل غیر سازه ای نیز ازعلل مرگ و مصدومیت ناشی از بلایای طبیعی در ایران هستند  این عوامل در یک ساختمان عبارتند از هر بخشی غیر از سقف، دیوار و ستون، به عبارت دیگرتمام لوازم و اشیای دکوری، شیشه ها، درها، تاسیسات آب، برق و گاز و غیره در گروه عوامل غیر سازه ای قرار می گیرند. این در حالی است که واحد های بهداشتی در سطح معاونت بهداشت نیز علاوه بر موارد فوق دارای تجهیزات بهداشتی و درمانی بسیاری است که می تواند بلقوه خطرناک باشد و یا تخریب آن ها موجب بروز خسارات زیادی گردد.

 وی در ادامه گفت: از این رو هر عامل غیر سازه ای می تواند در صورت جابجا شدن، پرتاب شدن، شکستن یا مسدود نمودن مسیر های خروجی منجر به مرگ یا مصدومیت شوند. پس می توان با جا بجا نمودن، حذف و یا ثابت نمودن تجهیزات و اشیاء علاوه بر جلوگیری از فوت و یا مصدومیت، از خسارات وارد آمده نیز جلوگیری نمود.

در پایان این جلسه با توجه به اهمیت مطالب فوق و با هدف ارتقای ایمنی غیر سازه ای واحد های بهداشتی، کمیته استاندارد سازی تجهیزات مراکز و خانه های بهداشت تشکیل و چیدمان تجهیزات در سطح خانه های بهداشت مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت تا نسبت به پابت نمودن آن ها در جای مناسب اقدام گردد.