جلسات آموزشی برخط در راستای اجرای برنامه "هر خانه یک پایگاه سلامت" ادامه دارد.

به گزارش وب‌دا، مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت اعلام کرد: جلسات آموزشی برخط با همکاری اداره آموزش و پرورش ویژه مراقبین سلامت مدارس و والدین دانش آموزان همچنان ادامه دارد.

  دکتر امیر حسن ذبیحی ضمن اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای برنامه "هر خانه، یک پایگاه سلامت"، جهت برگزاری جلسات آموزشی، سه حوزه خدمات پیشگیری، درمان های اولیه و توانبخشی در سطح دانشکده علوم پزشکی برنامه ریزی شد و با همکاری کارشناس سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره آموزش و پرورش در بستر Adobe Connect کلاس آموزشی آنلاین با موضوع اصول و شیوه های کلی پیشگیری از سرطان اجرا گردید.

 وی در ادامه افزود: در این جلسه آموزشی که ویژه مراقبین سلامت مدارس و والدین دانش آموزان برگزار شد، کارشناس بیماریهای غیر واگیر به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت سرطان در جهان و ایران، عوامل بیماریزا و اصول ده گانه پیشگیری از سرطان و خودمراقبتی پرداخت و در ادامه به سوالات  حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.

دکتر امیر حسن ذبیحی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت های ابلاغی جهت برگزاری جلسات حضوری، جلسات آموزشی با حضور کارشناسان معاونت بهداشت در آینده نیز به صورت مجازی ادامه خواهد داشت.