مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت از برگزاری جلسه  آموزش و باز آموزی هاری در معاونت بهداشت خبر داد.

 غلامحسین نوروزی نژاد گفت: هاری یک بیماری ویروسی بدون درمان وکشنده است که در سال 1398 باعث فوت 6 نفر از هموطنان در کل کشور شده است.

خوشبختانه با انجام واکسیناسیون به موقع حدود 2400 نفر از مراجعین مورد گزش ، توسط همکاران واحد های درمان پیشگیری ( نیشابور، چکنه ، فیروزه) موردی از ابتلا به هاری در دانشکده علوم پزشکی نیشابورگزارش نشده است.

 غلامحسین نوروزی نژاد علت برگزاری این جلسه را راه اندازی مرکز درمان پیشگیری هاری در شهرستان زبرخان و لزوم بازآموزی جهت همکاران شهرستان نیشابور و فیروزه دانست. در این کارگاه آموزشی موضوعات ذیل مطرح شد:

  • اهمیت بیماری هاری
  • نحوه پیشگیری پیش و پس از مواجه
  • نحوه انجام واکسیناسیون جهت موارد گزش
  • حضور در واحد درمان پیشگیری هاری نیشابور و انجام کار عملی
  • انجام آزمون

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ابراز امیدواری کرد با مراجعه به موقع افراد مورد گزش با حیوانات به مراکز درمان پیشگیری هاری و انجام واکسیناسیون به موقع شاهد ابتلا همشهریان عزیز به این بیماری نباشیم.