مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت از ادغام نوبت دوم واکسن تزریقی فلج اطفال در برنامه کشوری ایمن سازی خبر داد.

مهندس غلامحسین نوروزی نژاد به وب دا گفت: فلج اطفال عفونت ویروسی به شدت مسری است که عمدتا در کشور هایی با آب و هوای معتدل رخ می دهد. عامل این بیماری ویروس پولیومیلیت است که به سه شکل شناخته شده است و در جمعیت غیر واکسینه تقریبیا هر فردی را آلوده می کند . بیشترین عارضه عصبی شناخته شده از این ویروس تیپ 1 آن است.

وی خاطر نشان کرد: در غیاب برنامه های کنترلی موثر با استفاده از واکسن، به طور کلی از هر 200 مورد مواجهه با ویروس یک مورد منجر به بیماری فلج شده که در اکثر موارد سبب ناتوانی دائمی شده و 5 تا 10 درصد موارد فلجی منجر به فوت می شود.

مهندس غلامحسین نوروزی نژاد ادامه داد: هشتم شهریور ماه 1394 دستورالعمل ادغام واکسن تزریقی فلج اطفال در برنامه جاری ایمن سازی کشور ابلاغ شد و  در حال حاضر کلیه کودکان 4 ماهه این واکسن را دریافت می کنند. بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت و مصوبه کمیته کشوری ایمن سازی، نوبت دوم این واکسن در 6 ماهگی  به برنامه کشوری ایمن سازی اضافه شده است  و از 99/10/01  در استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان شروع شده و به زودی با تامین واکسن مورد نیاز در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در پایا ن افزود: برنامه ایمن سازی یکی از موفق ترین برنامه ها در نظام مراقبت های  بیماری های واگیر است و امیدواریم کمان  فی سابق کلیه والدین همکاری لازم را در اجرای برنامه های واکسیناسیون داشته باشند.