اول دسامبر ( برابر 11 آذر ) روز جهانی ایدز نام گذاری شده است.  هر ساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می‌شود. شعار امسال نیز«Global solidarity, Shared responsibility»  همبستگی جهانی، مسئولیت مشترک می باشدکه به این روز اختصاص داده شده است.

آموزش و اطلاع رسانی در زمینه اچ‌آی‌وی و ایدز یکی از استراتژی‌های برنامه کشوری پیشگیری از اچ‌آی‌وی و ایدز است، با این وجود تعیین یک مقطع زمانی خاص در سال برای برجسته سازی موضوع و حساس کردن سیاست گزاران، مسئولان و آحاد افراد جامعه به موضوع اچ‌آی‌وی و ایدز و همراه کردن آنان برای پیشگیری از ایدز بسیار ضروری است.

چالش ایدز با همه ابعاد مختلف  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی و بهداشتی که در پی دارد همچنان در حال گسترش است؛ پس ضروری است با حساسیت بیشتری به آگاه سازی عموم جامعه خصوصا جوانان و نوجوانان و گروه های پرخطر توجه کنیم و در این راستا انتظار می رود همه ارگان ها و سازمان ها خصوصا رسانه های استانی و شبکه های اجتماعی و خبری خود را متعهد بدانند که با همکاری با حوزه سلامت به کنترل این بیماری چند بعدی کمک نمایند تا آگاه سازی جامعه در خصوص این بیماری به نحو مطلوب و موثر انجام گیرد.

خوشبختانه امروزه با رعایت اصول مشاوره، پیشگیری، تشخیص بموقع و درمان های ضد ویروسی موجود، این بیماری  قابل کنترل بوده و افراد مبتلا به اچ آی وی می توانند زندگی طولانی، سالم و بهینه ای داشته  باشند.

 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور کلیه خدمات آموزش، مشاوره، تشخیص و درمان اچ آی وی با حفظ راز داری و  به صورت کاملاً رایگان فراهم گردیده است.

باید بپذیریم پایان همه گیری ایدز یک رویای دست نیافتنی نیست. چنان که در بعضی از کشورهای جهان کنترل و مهار همه گیری این بیماری به واقعیت پیوسته است. اکنون ما نیز در این  گام نهاده ایم و در این راه دست به دست هم دهیم تا جامعه ای سالم و پر نشاط داشته باشیم.