بیماران مشکوک جهت تشخیص کووید-۱۹ فقط به مراکز بهداشتی منتخب مراجعه نمایند.

مدیر گروه گسترش شبکه معاونت بهداشت در گفتگو با وب دا گفت: مراجعه به موقع بیماران و تشخیص زودهنگام بیماری کرونا، امری مهم و حیاتی می باشد و بیماران مشکوک جهت تشخیص کووید-۱۹ فقط به مراکز بهداشتی منتخب مراجعه نمایند.

مهندس فرامرز شیرازی افزود: در مجموع ۹ مرکز در شهرستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور فعال می باشد که ۵ مرکز در شهر نیشابور(مرکز شماره یک شهری،مرکز شماره سه شهری،مرکز شماره چهار شهری،مرکز شماره هشت شهری و پلی کلینک های بهداشتی) ‌ و یک مرکز در بخش سرولایت(مرکز خدمات جامع سلامت چکنه)،یک مرکز در بخش میان جلگه (مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد)،یک مرکز در شهرستان زبرخان(مرکز خدمات جامع سلامت قدمگاه) و مرکز فیروزه در شهرستان فیروزه. افراد مشکوک با مراجعه به هر یک از این مراکز توسط پزشک معاینه شده و دو صورت دستور پزشک نمونه گیری از این افراد جهت انجام آزمایش pcr صورت می گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش این افراد باید در منزل قرنطینه شده و به هیچ وجه در اجتماع حضور نیابند و جواب آزمایش از طریق سامانه پیامکی برای هر فرد ارسال خواهد شد و نیاز به مراجعه حضوری جهت دریافت جواب نخواهند داشت.

فرامرز شیرازی در پایان گفت: اگر فردی مبتلا به کرونا باشد، مشخصات او در سامانه سیب ثبت شده و تا دو هفته وضعیت جسمانی او پیگیری و رصد می شود، همچنین همکاران بهداشتی در اولین فرصت و با مراجعه حضوری آخرین وضعیت بیمار را ارزیابی و توصیه های قرنطینه در منزل و  نحوه ماندن در کنار سایر اعضا را به بیماران آموزش می دهند.