مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: برای بیشتر اختلالات روانی درمان وجود دارد که اگر درست و به موقع استفاده شوند می توانند سلامت روان را به فرد بازگردانند.

دکتر محمد آذینی گفت: درمان های روان شناختی از نظر سبب شناسی و سیر درمان تفاوتی با سایر درمان های پزشکی ندارد، اما نقش مهمی در پیشگیری از بسیاری از بیماری های روانی دارند و از این نظر از اهمیت بیشتری برخوردارند و به همین دلیل باید تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند. چرا که خدمات بیمه ای برای اقشار مختلف به ویژه اقشار متوسط ضروری است.

وی ادامه داد: تحت پوشش قرار گرفتن خدمات روان شناختی، منجر به کاهش بار مالی حاصل از بیماری برای خانواده و همچنین کاهش اضطراب ناشی از آن می گردد. یکی از مظلوم ترین بیماران، افراد مبتلا به بیماری های اعصاب و روان هستند که خودشان و خانواده های آنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کلیه ی خدمات قابل ارائه به آنان می تواند بار مالی آنان را کاهش دهد.

وی افزود: پوشش همگانی بیمه های دولتی گام مؤثری در دسترسی عادلانه به درمان و خدمات بهداشتی می باشد و رابطه مثبت و سازگار بین پوشش بیمه درمانی و دسترسی افراد به خدمات سلامت، حرکت به سوی افزایش پوشش بیمه خدمات سلامت روان را بیشتر و بیشتر منعکس می نماید.

دکتر آذینی در پایان گفت: بیمه به عنوان یکی ازشیوه های مدیریت ریسک باید بیماری های روانپزشکی را مانند بیماری های جسمی از پوشش کامل بهره مند سازد و بیمه های تکمیلی نیز لازم است خدمات سلامت روان را هم پوشش دهند.