مدیر گروه سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت : رسانه ها با تولید برنامه های اثرگذار ضمن تقویت باورهای مثبت در مردم باعث تصحیح نگرش های نادرست جامعه می شوند و فعالیت های آن ها در حوزه سلامت روان سهم مهمی در کاهش نگرانی های مردم و ارتقای سلامت روان دارد.

دکتر محمد آذینی گفت : در حوزه ی سلامت روان رسانه ها با پخش اطلاعات درست و مثبت نقش مهم و مؤثری در کاهش انگ بیماری های روانی که عامل اصلی در عدم مراجعه بیماران به روانپزشک و یا رونشناس می باشد را دارند و از این طریق به کاهش بار بیماریهای اعصاب و روان در جامعه کمک شایانی می نمایند.

مهدیه خالقی پور کارشناس سلامت روان گفت : ارتباط اصحاب رسانه با سلامت روان در جامعه امروزی غیر قابل انکار است که در ایجاد تصویرهای درست از مبتلایان به بیماریهای روانی بسیار تأثیرگذار است.

وی افزود : رسانه ها این این توانایی را دارند که جامعه را از استرس و نگرانی بی مورد دور نگه دارند و استفاده از این توانایی به ویژه در دوران شیوع بیماری کرونا بیش از پیش مورد نیاز است. رسانه ها از منابع اصلی ارتقای سطح سلامت روان عموم مردم می باشند. و می توانند باورهای غلط مردم را تغییر داده و تصویر درستی از بیماری های روانپزشکی ارائه دهند و نقش مؤثری در شکل گیری نگرش مردم در مورد جهانی که در آن زندگی می کنند و مردمی که در آن ساکن هستند بازی کنند.

وی ادامه داد : طبق شرح وظایف رسانه ها در حوزه های کاربردی زیر می توانند در ارتقای سلامت روان جامعه تأثیرگذار باشند :

  • برقراری روابط بین بیماران و روانپزشکان و روانشناسان
  • ارائه اطلاعات سلامت مدار به مخاطبان
  • ترغیب افراد به مراجعه به روانپزشک و روانشناس در صورت لزوم و پذیرش توصیه های آنان
  • انتشار اطلاعات در زمینه ی تهدید کننده های سلامت روان
  • طراحی و ارائه پیام های سلامت جمعی در حوزه ی سلامت روان جامعه
  • ترویج سلامت روان در رسانه های جمعی
  • آموزش مخاطبان در زمینه ی دستیابی به خدمات سلامت روان و معرفی مراکز ارائه خدمت در این حوزه

کارشناس سلامت روان در پایان گفت : استفاده از قابلیت های رسانه ها در دستور کارِ گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد قرار دارد و همکاری با رسانه ها در اجرای هر چه بهتر برنامه های این گروه نقش مهمی دارد و امیدواریم با افزایش همکاری ها هر چه سریعتر به اهداف تعیین شده در حوزه ی سلامت روان دست پیدا نماییم.