مدیر گروه سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت : سازمان های مردم نهاد به اشکال مختلف در سطح ملی و بین المللی و برای اهداف اجتماعی، مدنی، اخلاقی، زیست محیطی و... فعالیت دارند.

دکتر محمد آذینی گفت : سازمان های مردم نهاد در واقع واسطه بین دولت و مردم محسوب می شوند و بازوی کمکی دولت ها در مدیریت کشور هستند.

عفت قائمی کارشناس سلامت روان ادامه داد: سازمان های مردم نهاد و مشارکت آنان با دولت در ارتقای سلامت روان جامعه مؤثر است و نقش مهمی در آموزش سلامت روان مردم دارند.

وی افزود : سازمان های مردم نهاد ویژگی ها و توانایی هایی در جلب مشارکت مردم دارند که برخی از این قابلیت ها عبارتند از :

 • جلب مشارکت گروه های مردمی برای عملی کردن اهداف و برنامه های توسعه
 • بهره گیری از منابع انسانی داوطلب و جذب منابع مالی، با هزینه بسیار پایین
 • افزایش احساس تعلق اجتماعي در میان مردم
 • کسب اعتماد بالای مردم و اجتماعات محلی از طریق تعریف اهداف و استراتژي هاي خیر خواهانه، عام المنفعه و بشر دوستانه
 • اداره بسیاری از اموری که دولت متصدی انجام آن است توسط خود مردم و درقالب برنامه های اجتماعی
 • افزایش مشارکت بیش از پیش مردم از طریق احساس مسئولیت در قبال سرنوشت اجتماعی

وی ادامه داد : سازمان های مردم نهاد در رابطه با ارتقای سلامت روان جامعه نقش بسیار مهمی دارند که به موارد زیر می توان اشاره نمود:

 • کمک به سلامت روان افراد، خانواده ها و گروه های آسیب پذیر و نیز سازمان ها و جوامع محلی
 • آموزش مردم، مدیران و کارفرمایان از طریق رسانه های گروهی و ...
 • ایجاد امکانات لازم به منظور افزایش توانمندی های بیماران روانی و حفظ منزلت و عزت نفس آنان
 • جلب و همکاری افراد خیر و سازمان های عام المنفعه و مشارکت های داوطلبانه
 • ایجاد حساسیت در جامعه به ویژه مسئولین و سازمان های ذیربط نسبت به بهداشت روان و درگیر کردن آنها با مسائل بهداشت روا کارشناس روان در پایان گفت: استفاده از قابلیت های سازمان های مردم نهاد در دستور کارِ گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد قرار دارد و همکاری با این سازمان ها راه را برای رسیدن به اهداف تعیین شده در حوزه ی سلامت روان جامعه تسهیل خواهد کرد.