مدیرگروه بهداشت حرفه ای رعایت نکات ایمنی را در کار باکپسول های اکسیژن بسیار مهم دانست.

مهندس علی جهانپاک در گفتگو با وبدا بیان کرد: در صورتي كه كپسول اكسيژن و تجهيزات آن بطور صحيح و ايمن مورد استفاده قرارنگيرد، وقوع حريق از پيامدهاي آن مي باشد، لذا لازم است که همه استفاده كنندگان ازکپسول های اكسيژن نسبت به خطرات آن آگاهي لازم را داشته و آموزش هاي لازم در خصوص نحوه كار با تجهيزات اكسيژن را ديده باشند.

مهندس فرهمند کارشناس بهداشت حرفه ای نیز نکات حفاظتی را در خصوص کپسول های اکسیژن بیمارستانی و کارگاهی به شرح ذیل برشمرد:

  • در هنگام كار با سيلندر احتياط لازم صورت گرفته، از چرخ دستي هايي كه به اين منظور ساخته شده استفاده گــــردد.
  • با استفاده از زنجير يا تجهيزات ديگر، سيلندرها براي جلوگيري از سقوط مهار شود.
  • محل نگهداري سيلندرهاي اكسيژن در مواقعي كه مورد استفاده قرار نميگرد به خوبيتهويه گردد و ازمواد قابل احتراق دور نگه داشته شود. ضمناً نسبت به جدا نمودن كپسول هاي اكسيژن از كپسول هاي حاوي گازهاي قابل اشتعال اقدام گردد.
  • شيرها را آهسته باز كنيد. بازكردن سريع خصوصاً شير هاي سيلندر هاي اكسيژن منجر به خروج سريع اكسيژن در يك لحظه خواهد شد. در اثر برخورد و ضربه مولكول هاي اكسيژن بهم و اصطكاك ايجاد شده ،گرما توليد مي شود. علاوه بر آن در صورتي در سيستم مانعيوجود داشته باشد مانند رگلاتورهاي تنظيم فشار كه بر روي سيلندرهاي اكسيژن نصب مي شوند، گرما به واسطه متراكم شدن اكسيژن ايجاد خواهد شد. كه در هردو صورت حريق از پيامدهاي آن خواهد بود.
  • اطمينان از بسته بودن شير سيلندر و قطع بودن جريان اكسيژن از منبع تغذيه، در زماني كه كار متوقف است.
  • از شيلنگ ها در شرايط خوب نگهداري شود. با استفاده از اسپري هاي اختصاصي يا محلول مايعات شوينده مي توان به راحتي نسبت به تست نشتي اكسيژن از تجهيزات اقدام كرد. البته صابون يا مايع مورد استفاده براي تهيه محلول نبايد حاوي روغن باشد.
  • تجهيزات اكسيژن را هميشه تميز نگه داريد. آلودگي تجهيزات با گرد وغبار، ماسه، روغن ها و گريس ها باعث ايجاد پتانسيل حريق مي گردد.
  • از دستكش و دستمال هاي تميز براي نصب تجهيزات (مانند نصب رگلاتور فشار و انجام اتصالات) استفاده كنيد.
  • لباس كار مورد استفاده بايد تميز باشد . لباس هايآلوده با مواد روغني مي تواند به راحتي دچار حريق مي شود.