مدیر گروه سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت : نظام مراقبت های اولیه بهداشتی بستری مناسب برای ارتقای سلامت در همه ی ابعاد آن است و ادغام خدمات سلامت روان در آن فرصتی فراهم کرد تا در جهت ارتقای سلامت روان جامعه گام های مؤثری برداشته و به سلامت روان به عنوان یک اولویت اهمیت داده شود.

دکتر محمد آذینی گفت : حضور کارشناسان سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت منجر به تقویت زیرساخت خدمات سلامت روان در ساختار نظام سلامت گردید و دسترسی به این خدمات را برای عموم مردم تسهیل نمود و عامل بسیار مهمی در تغییر دیدگاه آنان در مراجعه به روانشناس ایجاد نموده است.

ساناز پورسعید کارشناس سلامت روان گفت : در شرایط همه گیری بیماری کرونا ، نیاز بیشتری به کمک های روانشناسی داریم و مردم برای دریافت این خدمات می توانند به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه نمایند.

کارشناس سلامت روان افزود : در ضمن مردم می توانند با شماره تلفن 4030 (سامانه کشوری) تماس گرفته و به صورت مستقیم از خدمات روانشناسان بهره برده و کمک های روانشناسی را دریافت نمایند.

وی خدمات ارائه شده در گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد را اینگونه معرفی نمود :

  • برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات شایع روانپزشکی
  • برنامه ملی ثبت و پیشگیری از رفتارهای خودکشی
  • برنامه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه
  • برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری
  • برنامه آموزش مهارت های زندگی ویژه ی بزرگسالان و کودکان 6 تا 12 سال
  • برنامه خود مراقبتی در سلامت روان
  • برنامه پیشگیری از همسر آزاری
  • برنامه پیشگیری از کودک آزاری
  • برنامه های پیشگیری از سو مصرف مواد، الکل و دخانیات
  • برنامه پیشگری از آسیب های اجتماعی

وی در پایان گفت : کل جمعیت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از خدمات روانشناسی به صورت رایگان بهره مند هستند و مردم در صورت نیاز می توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت محل زندگی شان از این خدمات استفاده نمایند.