به گزارش وب دا نیشابور واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت سه چوب افتتاح و راه اندازی گردید.

سرپرست گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت ضمن اعلام این خبر به وب دا گفت: این واحد خدماتی با توجه به نیاز مردم منطقه و در راستای ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در شهریور ماه 1399 راه اندازی شد. 

دکتر مصطفی غبدیان با اشاره به حضور پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت مذکور، اعضای شورای اسلامی، دهیار و رابطین بهداشتی منطقه، خاطرنشان کرد: واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت سه چوب با ارائه خدمات سطح یک و دو سلامت دهان و دندان به بیش از 7 هزار نفر از جمعیت منطقه و با صرف هزینه ای بالغ بر150 میلیون تومان اعتبار دولتی راه اندازی شد.

 مصطفی غبدیان ابراز امیدواری کرد و گفت:  با راه اندازی واحد دندانپزشکی در این منطقه ضمن  دسترسی آسان مردم به خدمات دندان پزشکی و ارتقای شاخص های سلامت دهان و دندان مردم این منطقه، امید است شاهد رضایت بیش از پیش گروه هدف، دانش آموزان  و سایر مردم منطقه باشیم.