سرپرست گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت از آغاز هفته جهانی شیر مادر (دهم الی شانزدهم مردادماه) خبر داد.

فاطمه بوژآبادی در گفتگو با وب دا بیان کرد: شعار امسال «سیاره ای سالم با حمایت از تغذیه با شیرمادر» است وهدف از نامگذاری این روز را تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از این موهبت الهی است.

بوژآبادی گفت: تغذیه با شیر مادر به لحاظ داشتن مواد پروتئینی و ویتامین، بسیار بیشتر از سایر غذاها برای نوزادان اهمیت دارد و شعار امسال بیشتر بر ابعاد زیست محیطی شیرمادر اشاره می کند.

وی افزود: تغذیه با شیرمادر نمونه بارزی از ارتباط بین سلامت انسان و اکوسیستم های طبیعت است و غذای تجدید پذیر طبیعی و از نظر محیط زیست ایمن و سبز است.

سرپرست گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در پایان گفت: حفظ ترویج تغذیه با شیرمادر در رفع بی عدالتی های مسیر توسعه پایدار موثر است و با حمایت کلیه مسئولین وسازمان ها و... از ترویج تغذیه با شیرمادر شاهد ارتقای سلامتی و شادابی کودکان سرزمینمان هستیم.