مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس از بازدید 100 درصدی کلیه مدارس هم زمان با شروع امتحانات و به منظور نظارت بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی  مدارس خبر داد.

فاطمه بوژآبادی با تشکر از همکاران تلاش گر در حوزه نظارتی بیان کرد: با آغاز برگزاری حضوری امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم از 27 اردیبهشت الی 24 خرداد، تیم های بازرسی مراکز خدمات جامع سلامت نظارت های لازم را بر چگونگی اجرای شیوه نامه های بهداشتی در حوزه های امتحانی انجام دادند.

وی تصریح کرد: نمایندگان از حوزه های بهداشت (کارشناسان سلامت نوجوانان و مدارس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و بازرسان گروه بهداشت محیط) و نماینده حوزه آموزش و پرورش (کارشناس سلامت و پیشگیری ) در این بازدید ها حضور داشتند و حوزه های امتحانی را از لحاظ رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی مورد بررسی قرار دادند.

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در پایان بیان داشت: در حال حاضر 250 حوزه امتحانی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی می باشد که از 203 حوزه امتحانی در مقطع متوسطه اول 298 مرتبه بازدید و از  47 حوزه در مقطع متوسطه دوم 110 مرتبه بازدید به عمل آمده است که این نظارت ها همچنان با عزم و اراده ای پرتلاش و سختگیرانه ی کلیه نیروها به‌ صورت مستمر تا پایان امتحانات ادامه خواهد داشت. امید است که این بازدیدها در حساسیت مدارس به منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی و سلامت دانش آموزان سود بخش باشد.