مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: دولت می‌تواند با سیاست گذاری‌های مناسب، ارائه تسهیلات و خدمات از جمله اعطای تسهیلات بانکی و اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، بهبود شرایط زندگی، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های کم درآمد، رسیدگی به وضعیت شغلی و مالی زوج های جوان، زوجین را تشویق به فرزند آوری بیشتر کند.

دکتر محمد آذینی خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه تک فرزندان در کانون توجه شدید قرار دارند این توجه بیش از اندازه در نحوه بزرگ شدن کودکان تأثیر منفی دارد.

وی افزود: خانواده مهم ترین کانون اجتماع بشر بوده و سنگ بنای هر جامعه‌ای است، در گذر زمان دگرگونی‌هایی در الگو‌های فرزندپروری به وجود آمده و سبک زندگی خانواده‌ها را تغییر داده است. ارتباط زیاد با والدین، عدم مقایسه با دیگر فرزندان و برخورداری از امکانات بیشتر از مزایا و وابستگی به والدین، منزوی شدن، عدم مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، ارتباط کمتر با همسالان از معایب تک فرزندی می باشد که با برنامه ریزی درست و استفاده از مهارت های فرزندپروری می توان مزایای فوق را بدون معایب آن در خانواده های پرجمعیت نیز ایجاد کرد.

کارشناس برنامه سلامت اجتماعی گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد در ادامه گفت : والدین دارای یک فرزند باید طوری با فرزند خود ارتباط داشته باشند که علاوه بر ایفای نقش پدر و مادری برای فرزند خواهر یا برادر نیز بوده و فرزند را اجتماعی و غیر وابسته تربیت کنند که این نیز از معایب تک فرزندی است.

عفت قائمی افزود: از دیگر آسیب های تک فرزندی می توان به احساس تنهایی، عدم رشد اجتماعی، انتظارات غیرمنطقی، لجبازی، شکنندگی و الگوپذیری نامناسب را اشاره کرد.

وی ادامه داد: خطر از بین رفتن نسل، عدم استحکام خانواده و فرزندسالاری را از آسیب های اجتماعی تک فرزندی برشمرد که برای پیشگیری از آن باید برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد.

با برنامه ریزی و مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاه های تبلیغاتی و رسانه ها می توان گام های مهمی برداشت تا این خلاء جمعیتی برطرف گردد.