روانشناسان با حضور در جامعه و بررسی مسائل مختلف، دردها و مشکلات روحی و روانی، رفتاری و فکری بسیاری از دردمندان را می فهمند و برای کاهش آلام آنان اقدام می نمایند.

مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مناسبت نهم اردیبهشت روز روانشناس گفت: روانشناسان با ارائه راهکار به مراجعین خود، موفقیت آنان را در زندگی، تحصیل و شغل افزایش می دهند و برای ارج نهادن به خدمات آنان سازمان بهداشت جهانی هرساله در ماه آوریل روزی را به نام روز جهانی روانشناس تعیین می نماید که امسال مصادف با 29 آوریل (9 اردیبهشت) می باشد.

دکتر محمد آذینی با تبریک این روز گفت: روانشناسان در واقع دردهای پنهان مردم را پیدا می کنند و مرهمی بر این دردها هستند. آنان با هدایت روح و جان آدمیان به سمت درست اندیشیدن و درست رفتار کردن نقش بسیار مهمی در ارتقای سلامت روان جامعه دارند که بر کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه گفت : در زمان اپیدمی کووید 19 فعالیت های این عزیزان دوچندان شده و مشاوره ی سوگ برای بازماندگان متوفیان ناشی از بیماری و مهارت کاهش استرس و نگرانی برای بیماراین و عموم جامعه در اولویت برنامه های آنان قرار دارد و در آینده نیز نقش آنان برای کاهش بار روانی بیماری پررنگ تر خواهد شد.

دکتر محمد آذینی چکیده ای از این ویژگی ها را اینگونه ذکر کرد:

  • مطالعه و پژوهش مستمر و عدم تکیه بر دانش دانشگاهی به تنهایی
  • داشتن و تمرین مهارت همدلی
  • داشتن مهارت های ارتباطی قوی
  • هنر گوش دادن عمیق و هدفمند
  • پایبندی به باورها و ارزش های جامعه
  • حفظ کرامت انسانی مراجعه کنندگان
  • امین و رازدار بودن
  • پذیرش مراجعه کنندگان همانگونه که هستند

وی در پایان اظهار امیدواری نمود: با افزایش آگاهی مردم از خدمات روانشناسان و نقش آن در دستیابی به سلامت روح و روان، خط بطلانی بر باورهای نادرست در این زمینه زده شود و روز به روز شاهد شکوفایی خدمات این عزیزان و آثار آن در جامعه باشیم و لازم به ذکر است که خوشبختانه 100 درصد جمعیت تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور از خدمات روانشناسان در کلیه ی مراکز خدمات جامع سلامت بهره مند هستند.