به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی سامانه مهمانی و انتقالی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 20/8/99 لغایت 10/9/99  فعال می گردد.

«اطلاعیه»

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم متقاضی مهمانی و انتقال نیمسال دوم  1400-1399:

با عنايت به راه اندازی سامانه مهمانی و انتقالی نیمسال دوم 1400-1399 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 20/8/99 لغایت 10/9/99 به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی می رساند سامانه دانشگاه فعال می باشد.

متقاضیان می توانند صرفا در بازه قید شده از طریق آدرس های ذیل و از طریق مرورگر فایر فاکس نسبت به ثبت درخواست های خود اقدام نمایند.

دانشجویان گرامی موارد ذیل را مد نظر داشته باشند:

  • برای درخواست انتقالی صرفا ثبت نام در سایت کفایت است و نیاز به تکمیل فرم نمی باشد.
  • برای درخواست مهمانی پس از پرینت فرم مهمانی از اینجا و تکمیل فرم آن را اسکن نمایند.
  • با توجه به اینکه برخی دانشگاه ها در نیمسال جاری سایت مهمانی و انتقالی شان را برای پذیرش فعال نکرده اند، چنانچه نام دانشگاه مقصد در لیست انتخاب ها وجود نداشت امکان ارسال مدارک به مقصد وجود ندارد.
  • در لیست مدارک درخواستی برای بارگزاری، برخی فرم ها با ستاره مشخص شده اند که بارگزاری آنها الزامی است و حتما باید توسط دانشجو اسکن و بارگزاری شود.
  • به کلیه درخواست های ارسالی از طریق سامانه حداکثر تا تاریخ 25/9/99 رسیدگی و پاسخ درخواست مجدد در سامانه برای دانشجویان بارگزاری می شود. پس از تایید مراتب توسط این دانشکده، متقاضی باید مجدد مدارک درخواستی را برای دانشگاه مقصد بارگزاری و ارسال نماید.
  • دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر با سهمیه 25% باید با هماهنگی سرکار خانم طاهری شرق(مسئول محترم امور شاهد و ایثارگر دانشجویان) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

شماره تماس: 43306207

** سامانه درخواست ميهماني دانشجويان:  http://guest.behdasht.gov.ir

** سامانه درخواست انتقال دانشجويان:  http://transmission.behdasht.gov.ir

مدیریت امور آموزش دانشکده

99/8/18