ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان مرحله اول رشته کاردانی فوریت های پزشکی سال تحصيلي1400-1399دانشکده علوم پزشکی نیشابور، بدینوسیله به اطلاع می رساند فرآیند مصاحبه شما عزیزان متعاقباً در سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد. لذا خواهشمند است از تماس غیر ضروری با سایر واحدهای دانشکده اجتناب نمایید. در صورت نیاز با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

شماره تماس آموزش   43306340 –43306341

اداره آموزش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

1399/07/16