به گزارش وبدا جلسه معارفه سرپرست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشکده در روز شنبه مورخ دوازدهم مهرماه  99 با حضور معاون آموزشی، مدیران گروه های آموزشی و اعضاء هیات علمی در محل  دانشکده بهداشت برگزار شد.

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی معاون آموزشی دانشکده ضمن عرض خیر مقدم و تبریک انتصاب آقای دکتر علی اکبر محمدی به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی گفت:هدف این است تا در آینده ساختار تشکیلاتی دانشکده ها آماده شود و فرآیندهای آموزشی به شکل بهتری برنامه ریزی گردد. زمانی که تمرکز در دانشکده باشد گروه های آموزشی بهتر شکل می گیرد و می توانیم رشته های جدیدی جذب کنیم و پیشرفت در کار بهتر خواهد بود و کار تخصصی تر می شود.

وی همچنین در ادامه با توانمند دانستن آقای دکتر محمدی آینده‌ای روشن و رو به جلو برای دانشکده ترسیم کردند و افزودند؛ همه تلاش مسئولین دانشکده براین نکته معطوف است که با بهره‌گیری از امکانات، بهترین نتایج را به دست آوریم.

دکتر علی اکبر محمدی سرپرست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی نیز ضمن تشکر از اعتماد مسئولین، استقلال دانشکده بهداشت و پیراپزشکی را به فال نیک گرفت و گفت: در دانشکده بهداشت 22 نفر عضو هیات علمی هستند که در سامانه علم سنجی 11 نفر از آن ها در مرتبه های اول قرار دارند و تلاشمان بر این است تا بتوانیم دانشکده را چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی ارتقاء دهیم.

در پایان مدیران گروههای آموزشی ضمن اعلام نظرات خود برای سرپرست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی آرزوی موفقیت کردند.