معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور حکمی دکتر علی اکبر محمدی را به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ صادر شده بدین شرح است:

 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمدی

عضو محترم هیات علمی

سلام علیکم

 با عنایت به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با توجه به مصوبه یکصدو هجدهمین جلسه هیات رئیسه، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی منصوب می شوید. تا با استعانت از پروردگار متعال و با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت ارتقاء کیفی و کمی دانشکده اهتمام ورزید و به منظور تحول، پویایی و پیشبرد امور محوله که وظیفه ای است بس خطير با احساس مسئولیت و منطبق با موازین شرعی و قانونی، هماهنگ با مسئولین دانشکده نهایت سعی و تلاش خود را بکار برید.

در این راستا انتظار می رود:

 • دریافت خط مشی های لازم از ریاست و معاونین دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیات علمی ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رییس دانشکده به مدیران گروه‌های آموزشی
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی دانشکده
 • انجام مکاتبات لازم جهت تجهیز واحدهای آموزشی-پژوهشی دانشکده، تامین نیروی انسانی به منظور تکمیل کادر هیات علمی و غیر هیات علمی دانشکده
 • ارزیابی عملکرد سالانه دانشکده و ارائه گزارش به رئیس دانشکده
 • بررسی کیفیت آموزشی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی و ارائه آن به شورای آموزشی دانشکده
 • بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های جدید در دانشکده
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف درهر نیم سال و انعکاس آن به رئیس دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی
 • بررسی های لازم جهت گردآوری و تنظیم روش های نوین آموزشی
 • برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامعه علمی و آمایش سرزمین
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی موسسه، غنا بخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس دانشکده
 • برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

معاون آموزشی دانشکده