مدرسه تابستانی اصول و ایمنی کار با نانو مواد، توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران ویژه اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور است.

به گزارش وب دا، اولین مدرسه آنلاین تابستانی اصول و ایمنی کار با نانو مواد، از تاریخ یکم شهریور ماه الی پنجم شهریور ماه 99 برگزار می گرد

لینک سایت ثبت نام:     http://nano.iums.ac.ir