معاون آموزشی دانشکده از برگزاری آزمون غربالگری سیزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در مرکز آزمون پردیس علوم پزشکی نیشابورخبر داد.
دکتر ابوالفضل نعیم‌آبادی در گفتگو با وب دا بیان داشت: دانشجویان در این آزمون علمی که برای اولین بار در دانشکده علوم پزشکی به صورت الکترونیکی و حضوری با استفاده از سامانه فرادید برگزار شد، در حیطه های آموزش پزشکی، تفکرعلمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی، مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت به رقابت علمی پرداختند.
معاون آموزشی دانشکده ضمن اشاره به ارتقای عملکرد نظام سلامت، گسترش روابط بین دانشگاه ها، توسعه رقابت علمی و افزایش خلاقیت دانشجویان به عنوان مهترین ضرورت و فلسفه برگزاری المپیادها خاطر نشان کرد: در این رویداد علمی که روز پنج شنبه سیزدهم خرداد ماه 1400به طور همزمان در 39 دانشگاه علوم پزشکی در کشور برگزار شد، 15دانشجوی نیشابوری در پنج حیطه مختلف به صورت انفرادی حضور یافتند.
راه یافتگان به مرحله بعدی با همتایان علمی خود در سطح دانشگاه های کلان منطقه 9 آمایشی به رقابت خواهند پرداخت.