رئیس اداره امور خدمات آموزشی از فعال شدن سامانه ثبت انتقال و میهمانی دانشجویان خبر داد.

رضا صدیقی در گفتگو با وب دا بیان کرد:  با توجه به درخواست‌های متعدد دانشگاه‌ها و دانشجویان مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی، سامانه مذکور از تاریخ 11 خردادماه تا 14 خرداد ماه 1400 فعال می‌باشد. پیش از این، دانشجویان می‌بایست تا پنجم خرداد در سامانه نقل و انتقال دانشگاه مبدا ثبت‌نام و مدارک لازم را بارگذاری نمایند.

رئیس اداره امور خدمات آموزشی از دانشجویان متقاضی خواست تا نسبت به ثبت، بررسی، ویرایش و اعمال تغییرات در سامانه اقدام نمایند.

جدول زمان بندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان به شرح ذیل می باشد: