با اتمام مراحل اجرایی ارزیابی و رتبه‌بندی فصلی فعالیت‌های شعب دانشگاهی پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی مفدا بازه زمانی پاییز ۹۹، نتایج ارزیابی مشخص شده و رنگینگ فعالیت شعب دانشگاهی مفدا در فصل پاییز در سه سطح مشخص شد. بر این اساس شعب دانشگاهی پایگاه خبری و اطلاع رسانی مفدا در دانشگاه‌های علوم پزشکی گناباد، کرمانشاه و سبزوار به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. همچنین مناطق جغرافیایی غرب، شمال و شمال شرق کشور نیز در بین مناطق ده‌گانه حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

به گزارش وب دا به نقل از مفدا،  اولین دوره ارزیابی فصلی فعالیت شعب دانشگاهی پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی مفدا بر اساس ۲۵۴ شاخص کمی و کیفی در بازه زمانی ابتدای مهرماه تا پایان آذر ماه ۹۹ در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اجرا و نتایج آن در سه سطح اعلام شد.

سطح اول رتبه‌بندی بر اساس امتیاز کسب شده توسط هر شعبه و در بین ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی انجام شد که بر این اساس گناباد با کسب ۴۰۲.۹۶ امتیاز رتبه اول، کرمانشاه با کسب ۳۸۵.۶۴ امتیاز رتبه دوم و سبزوار با کسب ۳۳۳ امتیاز رتبه سوم را به دست آوردند. پس از آن دانشگاه‌های تبریز، کردستان، مشهد، گلستان، تربت حیدریه، قم و قزوین به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

سطح دوم رتبه بندی در بین مناطق دهگانه دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد. بر این اساس منطقه غرب با کسب ۲۱۷.۸۴ امتیاز رتبه اول، منطقه شمال با کسب ۱۸۶.۲۳ امتیاز رتبه دوم و منطقه شمال شرق با کسب ۱۸۴.۷۴ امتیاز رتبه سوم را به دست آوردند.

سطح سوم رتبه بندی بر اساس تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها انجام شد. در این رتبه‌بندی دانشگاه‌های دارای بالای ۵ هزار دانشجو با یکدیگر مقایسه شدند و دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، تبریز و مشهد به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در بین این دانشگاه‌ها به دست آوردند.

همچنین دانشگاه‌های دارای ۲ هزار تا ۵ هزار دانشجو نیز رتبه بندی شده و بر اساس نتایج حاصله، دانشگاه‌های علوم پزشکی سبزوار، کردستان و گلستان حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

در رتبه بندی بعد دانشگاه‌های دارای زیر ۲ هزار دانشجو قرار گرفتند که بر اساس آن دانشگاه‌های علوم پزشکی گناباد، تربت حیدریه و نیشابور مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.