رئیس اداره تربیت بدنی از پایان المپیاد ورزش همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر علوم پزشکی کشور خبرداد.

مجید فرح نیا به وب دا گفت: این مسابقات با حضور ۴۶ دانشگاه و تعداد ۵۰۲ نفر دانشجویان آقا و خانم سراسر کشور بمناسبت روز دانشجو در آبان ماه ۹۹ برگزار شد.

تیم ورزش همگانی دانشجویان علوم پزشکی نیشابور موفق به کسب نتایج زیر شدند:

آقای علی برزگر در رشته روپایی موفق به کسب رتبه ۱۱ دربین ۷۰ شرکت کننده

آقای احمد احمدی در رشته آمادگی جسمانی پسران موفق به کسب رتبه ۱۳ دربین ۹۳ شرکت کننده

خانم یگانه با وفا در رشته آمادگی جسمانی موفق به کسب رتبه ۲۲ در بین ۱۰۲ شرکت کننده

خانم مهتاب محمدی نژاد در رشته هدف زنی والیبال با کسب رتبه ۱۱ بین ۴۸ شرکت کننده از تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشکده علوم پزشکی نیشابور با تعداد ۱۲ شرکت کننده در این مسابقات موفق به کسب رتبه ۱۳ براساس تعداد شرکت کننده در بین ۴۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور شد.