سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی ضمن اعلام این خبر به  وبدا گفت: در خوابگاه دختران بطور متوسط۹۵نفر ساکن موقت و دائم داشته ایم که نتیجه تست ۲۳نفر از آنان مثبت شده و در خوابگاه پسران نیز۱۵ نفر از ۴۱دانشجو به این بیماری مبتلا شده اند.که جمعا ۳۸ نفر از ۱۳۶نفرمعادل ۲۷/۹درصد دانشجویان کرونا مثبت می باشند.

مهندس منصور نعیم آبادی انجام کلیه شیوه نامه های بهداشتی را در خوابگاه های دانشجویی این دانشکده یادآور شد و خاطرنشان کرد: کلیه دانشجویان این دانشکده غربالگری شده اند ودر حال حاضر  این ۳۸ دانشجوی مبتلاهیچ یک علائم حاد نداشته اند وبا مراقبت و رعایت دستورات پزشک، به بهبودی خواهند رسید.

وی خاطرنشان کرد: به خاطر پیشگیری از ابتلای دانشجویان  بومی و پیگیری از احوال این دانشجویان، غربالگری تلفنی کلیه دانشجویان درحال انجام است.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این مطلب که کارآموزی دانشجویان در حال حاضر لغو و به تعویق افتاده است و تنها دانشجویان قرنطینه در خوابگاه هستند(13 دختر، 15 پسر) بیان کرد: دانشجویان تشخیص قطعی کرونا و علامتدار در محل خوابگاه قرنطینه شده اند و به کلیه دانشجویان توصیه کرد حتی در زمان عزیمت به شهرهای خود از رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی غافل نشوند.